Martyna Witkowska

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Od 2004 roku pracuje jako rehabilitant.
Jest dyplomowanym terapeutą NDT Bobath, PNF , SI oraz Instruktore, Rekreacji Ruchowej ze specjalnością hipoterapii.
Należy do Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Polskiego Towarzystwa Hipoterapii.
Specjalizuje się w rehabilitacji dzieci i niemowląt.

Ukończyła następujące kursy i szkolenia:
– FITS (funkcjonalna indywidualna terapia skolioz dr M.Białek),
– PNF rozwijający,
– PNF w pediatrii,  
– PNF w bulach krzyża,  
– Integracji Sensorycznej,
– Thera-Band,
– Kinesiology Taping,  
– Terapi-Master - SET górna i dolna część ciała,
– PNF Spastyczność,
– Terapii Behawioralnej,
– Oceny zdjęć RTG,
– Funkcjonalna ocena dziecka zagrożonego,
– Metoda Denisona,  
– Hipoterapii,
– Masażu (stopnie I, II, III)  

Dokumenty: