Paweł Milczarek

Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Od 2004 roku pracuje jako rehabilitant. W swojej praktyce specjalizuje się w leczeniu kręgosłupa. 

Ukończył następujące kursy i szkolenia:

– Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg metody dr Ackermanna– kurs podstawowy

– Medycyna Manualna Mięśniowo- Szkieletowa  według  Praskiej Szkoły Koncepcji K. Lewita – moduły A B C D E F

– Kinesiology taping – kurs podstawowy

– Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego

– Terapia w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu ruchu według kocepcji K. Lewita

– Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności narządu ruchu wg konepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej 

Dokumenty: